Naravoslovni fotografi Slovenije

Nova knjiga – NAŠA NARAVA

Spoštovani člani, predstavljamo vam knjigo NAŠA NARAVA, katere avtorji so Janez Papež, Janez Černač in Vlado Jehart

… takole so jo opisali ob izidu …

predstavljamo vam pester živalski svet v naravnem okolju našega goratega in alpskega sveta na območju do naše zahodne in severni meje, od tam po raznolikih pokrajinah pa vse do obsežnih jelovo bukovih gozdov na jugu, ki so po dinarskih gozdovih povezani do osrednjega Balkana. Ta izjemno bogata narava je prava genska zakladnica rastlinskih in živalskih združb, ki so se razvijale od nastanka življenja in do sedaj po večnih zakonih narave, šele v zadnjih stoletjih pa tudi pod manjšim in vse večjim človeškim vplivom.

Na območju naše narave so v zadnji ledeni dobi dokazano živela plemena od lova in nabiralništva v jamskih bivališčih: Potočka zijalka na Koroškem, v Betalovem spodmolu na Notranjskem, v Ciganskih jamah na Kočevskem ter v Divjih babah na Idrijskem. Po tem obdobju, ki je trajalo od 50. 000 do 10. 000 let pred nami, so šele klimatske spremembe z otoplitvami omogočale poselitve s kmetovanjem. To obdobje, ki je v knjigi opisano na duhovit in celo ironičen način, nas zapelje v skušnjavo, da takratne odnose v plemenih primerjamo s sedanjo državno politiko pri zadolževanju, trgovino z orožjem, korupcijo in prostitucijo, celo z zablodami v sedanji sprevrženi umetnosti. Takratni šamani so zmedli pleme in ga razcepili ter pognali v pogubne selitve, ker so eni napovedovali grozeče otoplitve, drugi pa še hujšo ledeno dobo, kar nas napelje na misel, da prav podobno tudi sedanji učenjaki in politiki napovedujejo vse mogoče in tudi nemogoče, če so kupljeni od multinacionalk s svojimi interesi pri ropanju ljudi in narave.

Knjiga naj bi ljudem odpirala oči, da bi občudovali in tudi razumeli ter spoštovali našo naravo, zato naj bi jo tudi varovali in ohranjali še za vse bodoče rodove. Vsi smo odgovorni za vzdržno rabo narave, ki je odvisna od našega odnosa do narave in družbe ter od usode edinega našega planeta, ki je dom vsega življenja na Zemlji.

Knjiga je primerna za vsakega bralca in lepo darilo za prijatelje in za poslovne partnerje. Celo najmlajši jo bodo z veseljem pregledali, ker tako občudujejo živali.

Lepo vas pozdravljamo avtorji knjižnega dela Naša narava:

Janez Papež ,  Vlado Jehart ,   Janez Černač

 

PS

za naročila kontaktirajte našega člana Janeza Papeža