Naravoslovni fotografi Slovenije

Razstava fotografij članov FK Diana CERKNO 2015

RAZSTAVA FK DIANA
CERKNO 2015

Spoštovani člani FK Diana!
Leto bo kmalu naokrog in čas je, da se začnemo pripravljati na razstavo fotografskih del članov našega kluba, ki letos za spremembo ne bo v Trenti, ampak v muzeju Cerkno.
Vabimo vas, da se je s svojimi fotografskimi deli tudi letos udeležite v čimvečjem številu.
Skupno razstavo članov FK Diana bomo odprli v petek 06. 11. 2015 v omenjenem Cerkljanskem muzeju. Fotografije bodo tam razstavljene dober mesec in sicer do 15. 12. 2015.
Razstava bo tekmovalnega značaja, tako da bodo ob otvoritvi zmagovalcem podeljene tudi kolajne in praktične nagrade. Rok za oddajo fotografij je 10. 10. 2015, glavni temi razstave pa sta sledeči:
Tema A: DIVJAD
V to kategorijo sodijo posnetki prostoživečih živali v naravnem okolju, prednost naj imajo posnetki divjadi, ki so bili narejeni na območju Slovenije.
Tema B: NARAVA
V to kategorijo spadajo fotografije narave v širšem pomenu. Poleg pokrajinskih posnetkov krajine so zaželeni tudi vsi drugi zanimivi posnetki narave (detajli iz narave, odmaknjeni kotički, gorsko cvetje, drevje, vode , živali itd..). Fotografije, naj predstavljajo lepote in zanimivosti narave brez vidnega človekovega vpliva. Tudi tu so zaželjene fotografije, ki so nastale na območju Slovenije!
Navodila za pošiljanje fotografij:
Tema A:
Vsak član lahko posreduje največ 6 fotografij ležečega ali pokončnega formata. Vsak posnetek naj bo na hrbtni strani označen z zaporedno številko ter imenom in priimkom avtorja. Fotografije morajo biti razvite na fotografskem papirju v velikosti 30x45cm. V kolikor je format vaših fotografij drugačen, naj fotografija ne presega 45 cm po daljši stranici. Fotografije pošljite najkasneje do 10. Oktobra 2015 na naslov Elo Mihevc, Stara cesta 22, 1360 Vrhnika (s pripisom: za FK DIANA)
Tema B
Fotografije za temo B se pošilja v digitalni obliki. Za to temo lahko vsak član pošlje največ 10 fotografij. Fotografije naj bodo v JPEG formatu, velikosti 1024 pix po daljši stranici , ločljivosti 300 dpi, velikost posamezne datoteke naj ne presega 1MB. Vsako fotografijo je v imenu datoteke potrebno označiti z zaporedno številko, naslovom in imenom ter priimkom avtorja!
(primer: 1-Gosenica-Elo Mihevc.jpg)
Fotografije za to temo lahko pošljete na zgoščenki, ki ji je potrebno priložiti izpolnjeno Prijavnico. Za pošiljanje zgoščenk uporabite isti naslov kot za pošiljanje fotografij v papirni obliki. Zaželjeno je da , fotografije pošljete po elektronski pošti na e-naslov miran.krapez@gmail.com
Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s tehničnimi zahtevami pišite na e-mail tajnika : miran.krapez@gmail.com pokličite Mirana na številko 031-599-795.
Glede na to, da je bil zaradi neplačane članarine v letu 2015 osip članov kar velik je zaželjeno, da na razstavi s svojimi deli sodelujemo v kar največjem številu oz. najbolje kar vsi člani FK Diana.
Žiriranje poslanih del bo potekalo 15. 10. 2015 v prostorih Zavoda za gozdove na Vrhniki.
Žirija bo ocenila fotografije v obeh kategorijah, prav tako bodo v obeh kategorijah podeljene po tri nagrade in sicer zlata, srebrna in bronasta medalja FK Diana.
O vseh nadaljnih aktivnostih in navodilih boste člani sprotno obveščeni preko elektronske pošte in naše nove spletne strani FK Diana.

Lep pozdrav vsem Miran Krapež – tajnik FK Diana

PRIJAVNICA

Ime in priimek: _______________________________________________
Naslov: _____________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________

Tema A: DIVJAD
Naslov dela:
A1. _______________________________________________________________________________
A2. _______________________________________________________________________________
A3. _______________________________________________________________________________
A4. _______________________________________________________________________________
A5. _______________________________________________________________________________
A6. _______________________________________________________________________________

Tema B: NARAVA
Naslov dela:
B1. _______________________________________________________________________________
B2. _______________________________________________________________________________
B3. _______________________________________________________________________________
B4. _______________________________________________________________________________
B5. _______________________________________________________________________________
B6. _______________________________________________________________________________
B7. _______________________________________________________________________________
B8. _______________________________________________________________________________
B9. _______________________________________________________________________________
B10._______________________________________________________________________________