Naravoslovni fotografi Slovenije

Oton Naglost

Oton Naglost

Vipava

Telefon: 031-542-893

Alpski kozorog (Capra Ibex) VI -Oton Naglost 5 Čebelar (Merops apiaster)- Oton Naglost 8  OTO4270  OTO3377 Belka (Lagopus mutus) VI. Oton Naglost 2 Lisica (Vulpes vulpes) VI- Oton Naglost 1  OTO6441 Divji prašič (Sus scrofa) X - Oton Naglost 8 Gams (Rupicapra rupicapra) IX - Oton Naglost 1 Kozača (Strix uralensis) V.- Oton Naglost 2 Medved (Ursus arctos) IX - Oton Naglost 7  OTO1954 Sekulja (Rona temporaria) - Oton Naglost 1b Poljski zajec (Lepus europaeus) VII- Oton Naglost 6 Rjavoprsti jež (Erinaceus europaeus)- Oton Naglost 2 Smrdokavra (Upupa epops) - Oton Naglost Veverica (Sciurus vulgaris) IV - Oton Naglost 1 Srna (Capreolus Capreolus L.)  VIII. prsk - Oton Naglost 1 Šoja (Garrulus glandarius) VI - Oton Naglost 3 Svizec (Marmota marmota) - Oton Naglost 7