Naravoslovni fotografi Slovenije

O klubu

Klub DIANA je nastal leta 1972 na pobudo nekaterih članov Lovske zveze, ko se je porodila ideja, da bi lovci namesto puške nosili na lov raje fotografske aparate in celo filmske kamere. Danes klub združuje naravoslovne fotografe Slovenije. Od prvotne povsem “lovske” fotografije se je dejavnost kluba razširila tudi na področje slikarstva, kiparstva in literature. Klubu se je pridružilo tudi več naravoslovnih fotografov, katerih motiv ni samo divjad, ampak tudi drugi motivi iz žive in nežive narave. Vanj se je vključilo preko sto fotografov in umetnikov, žal pa jih je danes aktivna le še dobra destina.

Člani kluba sodelujejo na mednarodnih in domačih razstavah, kjer dosegajo lepe uspehe. Med publikacije, ki so nastale s pomočjo fotografov, sodijo priročniki s področja fotolova, monografija o naravno rastočih cvetlicah Slovenije, knjiga o Iški, monografija Divjad. Vsako leto izberejo najboljše posnetke in jih predstavijo na svojem koledarju.

Tradicionalna je postala že njihova vsakoletna razstava, ki jo organizirajo v jesenskem času po različnih slovenskih krajih. Največkrat je bila postavljena v Domu Trenta!